W naszej ofercie: magnesy neodymowe, magnesy ferrytowe, AlNiCo i Sm-Co oraz stoły, chwytaki i separatory magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Bieguny magnesu

Biegun magnetyczny to pojęcie używane w początkowym etapie nauczania fizyki w celu wyjaśnienia oddziaływania magnesów. Pojęcie to nie jest w fizyce sprecyzowane dokładnie.

Najpowszechniej używana definicja: miejsce igły magnetycznej lub magnesu trwałego, w kórym wartość natężenia pola magnetycznego jest najsilniejsza.

Bieguny Magnesu

Magnesy: podkowiasty i sztabkowy (niebieskie kolory są biegunami północnymi, a czerwone są to bieguny południowe)

Igła magnetyczna ma dwa bieguny ozaczane jako północny i południowy i ustawia się biegunem północnym w kierunku bieguna geograficznego północnego. Igła umieszczona w stałym polu magnetycznym ustawia się zgodnie z kierunkiem linii pola magnetycznego. Podobnie jak w przypadku ładunków elektrycznych, bieguny magnetyczne jednoimienne odpychają się a różnoimienne przyciągają się.

 Pole magnetyczne dookoła magnesu

Pole magnetyczne dookoła magnesu sztabkowego

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_magnetyczny

Biegun geomagnetyczny - punkt przecięcia się osi geomagnetycznej (osi symetrii ziemskiego pola magnetycznego) z powierzchnią Ziemi.

Położenie biegunów magnetycznych Ziemi jest zmienne - zataczają one kręgi. W dziejach Ziemi dochodziło wielokrotnie do odwrócenia biegunów, co zostało utrwalone w skałach magmowych (zobacz: magnetyzacja szczątkowa). Obecnie biegun magnetyczny południowy znajduje się na półkuli północnej, a północny - na południowej; taką sytuację określa się jako polarność normalną Ziemi. Jednak nadal nazywa się je zgodnie z przyjętymi wcześniej nazwami: biegun magnetyczny północny na półkuli północnej, a południowy - na południowej.

Żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_geomagnetyczny

Biegun geograficzny to w geografii jeden z dwóch punktów na powierzchni obracającego się ciała niebieskiego, przez które przechodzi oś obrotu danego ciała. Punkty te są jednocześnie najbardziej oddalone od równika, zbiegają się w nich wszystkie południki, a równoleżniki mają wartość 90°.

Położenie biegunów ziemskich ulega zmianie o ok. 30 m od średniego położenia wskutek zaburzeń w ruchu wirowym Ziemi. W poprzednich epokach geologicznych bieguny ziemskie prawdopodobnie bardziej zmieniały swe położenie, czym niektórzy geologowie tłumaczą zmiany w rozmieszczeniu stref klimatycznych na Ziemi.

Na Ziemi biegun geograficzny nie pokrywa się z biegunem geomagnetycznym, ani z biegunem zimna, aczkolwiek wszystkie one są położone w tej samej części kuli ziemskiej.

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_geograficzny